Lola 1b-

Geb. 31.03.2008

Vater: Ralf Elmar XIII 2a-

Mutter: Lissy 2a-

 
 

Lolita 2a

Geb. 20.04.2007

Vater: Ralf Elmar XIII 2a-

Mutter: Lissy 2a-

 
 
 

Flora 2a

Geb. 20.03.2001

Vater: Freund Elmar XIII 2a-

Mutter: Einfall - Fiola 2b+

 
 

Fiona 2a-

Geb. 28.03.2005

Vater: Hoffeldhof Vulkan XVII 2a-

Mutter: Flora 2a

 

Lissy 2a-

Geb. 27.04.2001

Vater Max Elmar XIII Liz. 2b

Mutter Lisa 2a

 

Lara 2a

Geb. 23.03.2003

Vater Max Elmar XIII Liz. 2b

Mutter Lisa 2a

Molly 2a-

Geb. 19.04.2003

Vater Hoffeldhof Vulkan XVII 2a-

Mutter: Zweig Finni 2a-

Garantiert trächtig!